Pla d'Estudis: Itinerari Curricular i Plans Docents

Curs Primer Semestre Crèdits Tipus Curs Segon Semestre Crèdits Tipus
Primer Principis de Comunicació 6 FB Primer Sociologia 6 FB
Principis de Publicitat 6 FB Principis de Màrqueting 6 FB
Principis de Relacions Públiques 6 FB Dret 6 FB
Psicologia 6 FB Economia 6 FB
Principis d’Organització d’Empreses 6 FB Ètica 6 FB
Segon Tècniques Publicitàries 6 OB Segon Estratègies Publicitàries 6 OB
Tècniques de les Relacions Públiques 6 OB Estratègies de les Relacions Públiques 6 OB
Polítiques de Màrqueting 6 OB Màrqueting Estratègic 6 OB
Taller de Documentació 6 OB Investigació Social i Comercial 6 OB
Taller d’Expressió Escrita 6 OB Taller d’Expressió Audiovisual 6 OB
Tercer Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris 6 OB Tercer Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat 6 OB
Cultura Organitzacional 6 OB Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP 6 OB
Màrqueting Digital 6 OB Marketing Plan 6 OB
Taller de Creativitat 6 OB Protocol i Organització d’Esdeveniments 6 OB
Taller de Lideratge i Innovació 6 OB Branding 6 OB
Quart Treball Final de Grau (anual) Quart Treball Final de Grau (anual) 12 TR
* OPTATIVES d’Especialització 24 OT * OPTATIVES d’Especialització 24 OT
* OPTATIVES de Professionalització * OPTATIVES de Professionalització

 

* Especialització en Publicitat * Especialització en Relacions Públiques * Especialització en Màrqueting * Professionalització
Empresa Publicitària (6cr) Relacions Públiques Digitals (6cr) Gestió Comercial (6cr) Taller d’Habilitats Professionals (6cr)
Publicitat Digital (6cr) Comunicació de Crisi (6cr) Retail Màrqueting (6cr) Taller de Recursos TIC Especialitzats (6cr)
Producció i Realització Publicitària (6cr) Seminari de Formació de Portaveus (6cr) E-Commerce (6cr) Taller de Creació d’Empreses (6cr)
Taller d’Especialització en Publicitat (6cr) Taller d’Especialització en RRPP (6cr) Taller d’Especialització en Màrqueting (6cr) Pràctiques Professionals (12cr)
Programa de Mobilitat (30cr)
Curs Primer Semestre Crèdits Tipus Curs Segon Semestre Crèdits Tipus
Primer Principis de Comunicació 6 FB Primer Sociologia 6 FB
Principis de Publicitat 6 FB Principis de Màrqueting 6 FB
Principis de Relacions Públiques 6 FB Dret 6 FB
Psicologia 6 FB Economia 6 FB
Principis d’Organització d’Empreses 6 FB Ètica 6 FB
Segon Tècniques Publicitàries 6 OB Segon Estratègies Publicitàries 6 OB
Tècniques de les Relacions Públiques 6 OB Estratègies de les Relacions Públiques 6 OB
Polítiques de Màrqueting 6 OB Màrqueting Estratègic 6 OB
Taller de Documentació 6 OB Investigació Social i Comercial 6 OB
Taller d’Expressió Escrita 6 OB Taller d’Expressió Audiovisual 6 OB
Tercer Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris 6 OB Tercer Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat 6 OB
Cultura Organitzacional 6 OB Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP 6 OB
Màrqueting Digital 6 OB Marketing Plan 6 OB
Taller de Creativitat 6 OB Protocol i Organització d’Esdeveniments 6 OB
Taller de Lideratge i Innovació 6 OB Branding 6 OB
Quart Treball Final de Grau (anual) Quart Treball Final de Grau (anual) 12 TR
* OPTATIVES d’Especialització 24 OT * OPTATIVES d’Especialització 24 OT
* OPTATIVES de Professionalització * OPTATIVES de Professionalització

 

* Especialització en Publicitat * Especialització en Relacions Públiques * Especialització en Màrqueting * Professionalització
Empresa Publicitària (6cr) Relacions Públiques Digitals (6cr) Gestió Comercial (6cr) Taller d’Habilitats Professionals (6cr)
Publicitat Digital (6cr) Comunicació de Crisi (6cr) Retail Màrqueting (6cr) Taller de Recursos TIC Especialitzats (6cr)
Producció i Realització Publicitària (6cr) Seminari de Formació de Portaveus (6cr) E-Commerce (6cr) Taller de Creació d’Empreses (6cr)
Taller d’Especialització en Publicitat (6cr) Taller d’Especialització en RRPP (6cr) Taller d’Especialització en Màrqueting (6cr) Pràctiques Professionals (12cr)
Programa de Mobilitat (30cr)
Curs Primer Semestre Crèdits Tipus Curs Segon Semestre Crèdits Tipus
Primer Principis de Comunicació 6 FB Primer Sociologia 6 FB
Principis de Publicitat 6 FB Principis de Màrqueting 6 FB
Principis de Relacions Públiques 6 FB Dret 6 FB
Psicologia 6 FB Economia 6 FB
Principis d’Organització d’Empreses 6 FB Ètica 6 FB
Segon Tècniques Publicitàries 6 OB Segon Estratègies Publicitàries 6 OB
Tècniques de les Relacions Públiques 6 OB Estratègies de les Relacions Públiques 6 OB
Polítiques de Màrqueting 6 OB Màrqueting Estratègic 6 OB
Taller de Documentació 6 OB Recerca Social i Comercial 6 OB
Taller d’Expressió Escrita 6 OB Taller d’Expressió Audiovisual 6 OB
Tercer Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris 6 OB Tercer Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat 6 OB
Cultura Organitzacional 6 OB Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP 6 OB
Màrqueting Digital 6 OB Màrqueting Pla 6 OB
Taller de Creativitat 6 OB Protocol i Organització d’Esdeveniments 6 OB
Taller de Lideratge i Innovació 6 OB Branding 6 OB
Quart Treball Final de Grau (anual) Quart Treball Final de Grau (anual) 12 TR
* OPTATIVES d’Especialització 24 OT * OPTATIVES d’Especialització 24 OT
* OPTATIVES de Professionalització * OPTATIVES de Professionalització

 

* Especialització en Publicitat * Especialització en Relacions Públiques * Especialització en Màrqueting * Professionalització
Empresa Publicitària (6cr) Relacions Públiques Digitals (6cr) Gestió Comercial (6cr) Taller d’Habilitats Professionals (6cr)
Publicitat Digital (6cr) Comunicació de Crisi (6cr) Retail Màrqueting (6cr) Taller de Recursos TIC Especialitzats (6cr)
Producció i Realització Publicitària (6cr) Seminari de Formació de Portaveus (6cr) E-Commerce (6cr) Taller de Creació d’Empreses (6cr)
Taller d’Especialització en Publicitat (6cr) Taller d’Especialització en RRPP (6cr) Taller d’Especialització en Màrqueting (6cr) Pràctiques Professionals (12cr)
Programa de Mobilitat (30cr)
Curs Primer Semestre Crèdits Tipus Curs Segon Semestre Crèdits Tipus
Primer Principis de Comunicació 6 FB Primer Sociologia 6 FB
Principis de Publicitat 6 FB Principis de Màrqueting 6 FB
Principis de Relacions Públiques 6 FB Dret 6 FB
Psicologia 6 FB Economia 6 FB
Principis d’Organització d’Empreses 6 FB Ètica 6 FB
Segon Tècniques Publicitàries 6 OB Segon Estratègies Publicitàries 6 OB
Tècniques de les Relacions Públiques 6 OB Estratègies de les Relacions Públiques 6 OB
Polítiques de Màrqueting 6 OB Màrqueting Estratègic 6 OB
Taller de Documentació 6 OB Recerca Social i Comercial 6 OB
Taller d’Expressió Escrita 6 OB Taller d’Expressió Audiovisual 6 OB
Tercer Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris 6 OB Tercer Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat 6 OB
Cultura Organitzacional 6 OB Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP 6 OB
Màrqueting Digital 6 OB Màrqueting Pla 6 OB
Taller de Creativitat 6 OB Protocol i Organització d’Esdeveniments 6 OB
Taller de Lideratge i Innovació 6 OB Branding 6 OB
Quart Treball Final de Grau (anual) Quart Treball Final de Grau (anual) 12 TR
* OPTATIVES d’Especialització 24 OT * OPTATIVES d’Especialització 24 OT
* OPTATIVES de Professionalització * OPTATIVES de Professionalització

 

* Especialització en Publicitat * Especialització en Relacions Públiques * Especialització en Màrqueting * Professionalització
Empresa Publicitària (6cr) Relacions Públiques Digitals (6cr) Gestió Comercial (6cr) Taller d’Habilitats Professionals (6cr)
Publicitat Digital (6cr) Comunicació de Crisi (6cr) Retail Màrqueting (6cr) Taller de Recursos TIC Especialitzats (6cr)
Producció i Realització Publicitària (6cr) Seminari de Formació de Portaveus (6cr) E-Commerce (6cr) Taller de Creació d’Empreses (6cr)
Taller d’Especialització en Publicitat (6cr) Taller d’Especialització en RRPP (6cr) Taller d’Especialització en Màrqueting (6cr) Pràctiques Professionals (12cr)
Programa de Mobilitat (30cr)
Curs Primer Semestre Crèdits Tipus Curs Segon Semestre Crèdits Tipus
Primer Principis de Comunicació 6 FB Primer Sociologia 6 FB
Principis de Publicitat 6 FB Principis de Màrqueting 6 FB
Principis de Relacions Públiques 6 FB Dret 6 FB
Psicologia 6 FB Economia 6 FB
Principis d’Organització d’Empreses 6 FB Ètica 6 FB
Segon Tècniques Publicitàries 6 OB Segon Estratègies Publicitàries 6 OB
Tècniques de les Relacions Públiques 6 OB Estratègies de les Relacions Públiques 6 OB
Polítiques de Màrqueting 6 OB Màrqueting Estratègic 6 OB
Taller de Documentació 6 OB Recerca Social i Comercial 6 OB
Taller d’Expressió Escrita 6 OB Taller d’Expressió Audiovisual 6 OB
Tercer Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris 6 OB Tercer Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat 6 OB
Cultura Organitzacional 6 OB Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP 6 OB
Màrqueting Digital 6 OB Màrqueting Pla 6 OB
Taller de Creativitat 6 OB Protocol i Organització d’Esdeveniments 6 OB
Taller de Lideratge i Innovació 6 OB Branding 6 OB
Quart Treball Final de Grau (anual) Quart Treball Final de Grau (anual) 12 TR
* OPTATIVES d’Especialització 24 OT * OPTATIVES d’Especialització 24 OT
* OPTATIVES de Professionalització * OPTATIVES de Professionalització

 

* Especialització en Publicitat * Especialització en Relacions Públiques * Especialització en Màrqueting * Professionalització
Empresa Publicitària (6cr) Relacions Públiques Digitals (6cr) Gestió Comercial (6cr) Taller d’Habilitats Professionals (6cr)
Publicitat Digital (6cr) Comunicació de Crisi (6cr) Retail Màrqueting (6cr) Taller de Recursos TIC Especialitzats (6cr)
Producció i Realització Publicitària (6cr) Seminari de Formació de Portaveus (6cr) E-Commerce (6cr) Taller de Creació d’Empreses (6cr)
Taller d’Especialització en Publicitat (6cr) Taller d’Especialització en RRPP (6cr) Taller d’Especialització en Màrqueting (6cr) Pràctiques Professionals (12cr)
Programa de Mobilitat (30cr)

Altres Activitats Acadèmiques: Workshops

Els Workshops són activitats formatives que l’estudiant pot triar entre una àmplia oferta presentada per l’Escola cada curs acadèmic. La seva metodologia és eminentment pràctica i s’organitzen en grups reduïts.