Serveis Informàtics

Els Serveis Informàtics de l’Escola Superior de Relacions Públiques treballen per oferir a l’alumnat una infraestructura tecnològica (online i offline) de qualitat. La seva tasca consisteix a mantenir i millorar les aules amb pissarres tàctils i projectors d’última generació, una bona xarxa Wi-Fi, un aplicatiu de gestió a mida de les nostres necessitats i, a més, oferir suport tècnic a l’alumnat i als docents.