Accés a la Borsa de Pràctiques

Normativa
Són d’aplicació les normes establertes al RD 1493/2011, de 24 doctubre. També, al RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol. I per últim, a la Disposició Addicional 52a del RD-Llei 2/2023 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Quin és el procediment?

  1. Accediu al “ meu perfil ” i ompliu tots els camps que us demanem a cada apartat. També us permet publicar un segon CV tan creatiu com considereu oportú.
  2. Consulteu les ofertes vacants i marqueu les empreses que siguin del vostre interès.
  3. Gestió del conveni de pràctiques externes. La mitjana de temps per aquest tràmit és una setmana aproximadament. Podeu consultar el model de Conveni (no s’ha d’emplenar) si esteu cursant: Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (veure conveni)
  4. Signatura electrònica del conveni de pràctiques externes (AdobeSign)
    No podreu començar les pràctiques sense tenir signada aquesta documentació els tres actors.
    En cas d’incompliment, quedeu sense cobertura legal, i, a més, no comptabilitzaran al seu expedient acadèmic les hores realitzades.
  5. Certificat . Aviseu-nos quinze dies abans de finalitzar el període de pràctiques per gestionar-ho, contactant al correu practiques@esrp.net.

ACCÉS A LA BORSA