Programes de Mobilitat

La mobilitat constitueix aspectes clau de l’educació superior i aporta noves competències acadèmiques i grans beneficis professionals i personals.

L’Escola disposa d’intercanvis amb altres universitats que permeten enriquir els seus estudis i viure en països amb una cultura diferent, ampliant els seus punts de vista i les seves perspectives de futur.

El nostre alumnat té al seu abast els següents programes de mobilitat:

  • ERASMUS+ ESTUDIS: convenis amb universitats de la Unió Europea.
  • SICUE: convenis amb universitats espanyoles.

L’estudiant també té l’opció de realitzar una SOL·LICITUD INDIVIDUAL. Per a més informació consulteu aquest enllaç.

L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) és el departament de l’Escola que s’encarrega de promoure i gestionar la mobilitat dels membres del centre, així com oferir-los un acompanyament personalitzat. Contacteu-nos a: internacional@esrp.net o +34 93 321 54 62