SICUE Outgoing

El SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat nacional que permet realitzar estades a altres universitats espanyoles. Aquest contribueix al desenvolupament d’un ensenyament superior de qualitat.

Els/les estudiants poden gaudir d’aquesta experiència durant el segon semestre del quart curs o durant tot el curs, depenent de la universitat de destí assignada.

Gràcies al conveni de mobilitat signat, l’alumne/a no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destinació. Com a molt, se li podrà exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc.

Es garanteix el reconeixement dels estudis cursats a la universitat de destí en cas d’haver estat acordats abans de l’estada i sempre i quan es superin amb èxit els crèdits matriculats.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Cal cursar i superar els 30 crèdits equivalents a l’assignatura optativa «Programa de Mobilitat» (30 ECTS).

Per a més informació, podeu contactar a: internacional@esrp.net

 • Estar en possessió de DNI o NIE vigent.
 • Estar matriculat/da a 3r curs del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting en l’any acadèmic que es sol·licita la mobilitat.
 • Tenir matriculats un mínim de 30 ECTS en l’any acadèmic que es sol·licita la mobilitat.
 • Haver superat un mínim de 45 crèdits en el curs anterior.
 • Cursar 30 crèdits a la universitat de destí equivalents a l’assignatura optativa «Programa de Mobilitat» (30 ECTS).
 1. Donar-se d’alta al MonUB.
 2. Omplir el formulari d’inscripció.
És imprescindible inscriure’s dins del termini establert. Consulta les dates a l’apartat Calendari de tràmits.
CRITERI PUNTUACIÓ SUCRITERI
Nota mitjana de l’expedient
acadèmic
100% Nota amb dos
decimals

 

CRITERI EXCEPCIONAL PUNTUACIÓ SUCRITERI
Estudiants amb
discapacitat
10% de la puntuació
total a obtenir
Acreditar un nivell
de discapacitat igual o superior
al 33%

Universitat d'Alacant

Nombre de places i període:

 • 1 plaça (anual)
 • 1 plaça (2n semestre)

Més informació al web de la universitat de destí.

Universidad de Cádiz

Nombre de places i període:

 • 2 places (2n semestre)

Més informació al web de la universitat de destí.

Universidad del País Vasco

Nombre de places i període:

 • 1 plaça (anual)

Més informació al web de la universitat de destí.

Universidad Rey Juan Carlos

Nombre de places i període:

 • 2 places (anuals)
 • 2 places (2n semestre)

Més informació al web de la universitat de destí.

Universidad de Sevilla

Nombre de places i període:

 • 2 places (anuals)
 • 2 places (2n semestre)

Més informació al web de la universitat de destí.

Actualment, la mobilitat SICUE no té cap ajuda econòmica. En cas que es convoqui alguna beca, se’n farà difusió en aquest apartat.