Curs Superior d'Orientació professional i ODS: Incorporació i desenvolupament al mercat laboral

Objectius de la titulació

L’objectiu general del programa és encaminar cap a un desenvolupamet personal, laboral i professional èticament responsable i respectuós amb els principis de l’Agenda 2030.

Dades bàsiques

Unitat Càtedra Observatori Europeu de la Comunicació
Crèdits ECTS 36
Modalitat Online
Ubicació Sepúlveda, 50 08015 Barcelona (Espanya)

Es tracta d’una formació transversal i multidisciplinar. El Curs Superior d’Orientació professional i ODS: Incorporació i desenvolupament al mercat laboral té una estructura equilibrada entre les matèries principals:

Definició de la carrera professional i mercat laboral 25%
Soft Skills 50%
Treball en equip i creativitat 25%

Pla d’estudis

ITINERARI CURRICULAR
ASSIGNATURES CRÈDITS
Orientació professional i ODS: diversitat, sostenibilitat i perspectiva de gènere 3
Ocupació i emprenedoria 3
Lideratge 3
Autoconeixement i autoconfiança 3
Comunicació efectiva i escolta activa 3
Adaptabilitat i resiliència 3
Control de l’estrès i millora de la concentració 3
Empatia, resolució de conflictes i presa de decisions 3
Gestió emocional i autodisciplina 3
Creativitat i innovació 3
Col·laboració i treball en equip 3
Planificació de la carrera professional 3

Competències

  • Identificar els elements vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible que concorden amb la carrera professional.
  • Coneixer les diferents variables d’ocupabilitat per compte propi o aliè.
  • Coneixer les característiques del lideratge i identificar en primera persona aquelles de les quals es disposa.
  • Millorar la percepció de l’entorn identificant els punts forts i reduint aquells menys favorables.
  • Impulsar la millora de la comunicació amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència a través de les eines que s’obtenen de l’escolta activa, i gestionar la resolució de conflictes.
  • Aplicar en entorns reals les diferents tècniques que afavoreixen la millor adaptació a l’entorn, optimitzant el procés de presa de decisions.
  • Implementar procediments per pal·liar l’estrès i optimitzar la concentració i l’atenció plena.