Vull publicar una oferta de pràctiques

Els Convenis de Col·laboració de Pràctiques Externes d’estudiants de la Universitat de Barcelona en Empreses i Institucions legitimen les pràctiques dels nostres estudiants a les seves organitzacions.

És un format que apropa l’alumnat a la realitat laboral i professional. Per a les institucions és una oportunitat per identificar els/les millors candidatures per a futures insercions laborals.

L’estudiantat en pràctiques manté en tot moment la condició acadèmica, per tant l’assistència a classe ia les convocatòries d’examen són prioritàries en tot moment.

Les funcions i requisits que sol·licitin les organitzacions hauran de ser validades per la Comissió de Qualitat del centre, la qual ha de vetllar per la pertinença de les tasques que desenvolupen els/les alumnes i que s’han d’ajustar als resultats de l’aprenentatge vinculats a l’ensenyament.

Quin és el procediment?

  1. Accediu a l’aplicació i registreu-vos.
  2. Activeu consentiment en l’aplicació del RGPD.
  3. Introduïu les dades de l’organització o l’empresa.
  4. Introduïu la vostra oferta, un cop l’Escola us doni d’alta.
  5. Un cop validades les funcions, gestioneu les candidatures a mesura que vagin entrant.
  6. Marqueu a l’aplicatiu l’estudiant seleccionat per iniciar l’elaboració del Conveni.
   Podeu consultar -que no emplenar- el model de document en funció de l’ensenyament en què l’estudiant està matriculat: Cursant el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (veure conveni)
  7. Formalitzi la signatura electrònica del conveni de pràctiques externes (Adobe Sign). La mitjana de temps per aquest tràmit és duna setmana aproximadament. MOLT IMPORTANT:
   No tindrà cap validesa legal ni acadèmica, l’activitat de pràctiques que no estigui degudament signada per l’Escola, l’alumne/a i lOrganització.
PUBLICAR OFERTA DE PRÀCTIQUES

Gestió de pràctiques i ocupació

Horari: de 9 a 15 i de 16 a 17.30.
Persona encarregada: Sra. Marta Bolea
Borsa de pràctiques: practiques@esrp.net

Vull publicar una oferta de treball

Fa més de 50 anys que formem professionals. L’alumnat i els egressats de l’Escola són persones qualificades i amb molta experiència, en part gràcies a les seves diverses estades de pràctiques.

Quin és el procediment?

 1. Accediu a l’aplicació i registreu-vos.
 2. Consentiment a l’aplicació del RGPD.
 3. Introduïu les dades de l’organització o l’empresa.
 4. L´Escola li dóna d´alta.
 5. Introduïu la vostra oferta.
 6. L’escola valida la vostra oferta.
 7. Gestioni les candidatures rebudes.
 8. Tancament de la vostra oferta.

Gestió de pràctiques i ocupació

Horari: de 9 a 15 i de 16 a 17.30.
Persona encarregada: Sra. Marta Bolea
Borsa de treball: treball@esrp.net