El setembre de 2015, caps d’Estat i de Govern es van reunir en la històrica Cimera del Desenvolupament Sostenible en la qual van aprovar l’Agenda 2030. Aquesta Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d’aplicació universal que, des de l’1 de gener de 2016, regeixen els esforços dels països per aconseguir un món sostenible el 2030.