Erasmus + Outgoing

L’Erasmus+ Estudis és un programa de mobilitat creat a partir d’acords interuniversitaris que permet a l’alumnat estudiar en una universitat europea. Aquest contribueix al desenvolupament d’un ensenyament superior de qualitat.

L’alumnat pot gaudir d’aquesta experiència al segon semestre del quart curs.

Gràcies al conveni de mobilitat signat, l’alumne/a no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí. Com a molt, se li podrà exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiant, utilització de diversos materials, etc.

Es garanteix el reconeixement dels estudis cursats a la universitat de destí en cas d’haver estat acordats abans de l’estada i sempre i quan es superin amb èxit els crèdits matriculats.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Cal cursar i superar els 30 crèdits equivalents a l’assignatura optativa «Programa de Mobilitat» (30 ECTS).

Per a més informació, contacteu amb nosaltres al correu: internacional@esrp.net

A banda dels intercanvis acadèmics amb altres universitats, l’alumnat també pot optar a l’Erasmus Pràctiques.

 • Estar en possessió de DNI o NIE vigent.
 • Estar matriculat en el tercer curs del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting en l’any acadèmic que es sol·licita la mobilitat.
 • Cursar 30 crèdits a la universitat de destí equivalents a l’assignatura optativa «Programa de Mobilitat» (30 ECTS).
 • Acreditar el nivell d’idioma corresponent segons els requisits de la universitat de destí. Consulta aquí les acreditacions vàlides.
 • Donar-se d'alta al MonUB.
 • Emplenar el següent formulari d'inscripció.
 • Seguir les instruccions que rebreu al vostre correu després de completar el formulari.
És imprescindible inscriure’s dins del termini establert. Consulta les dates a l’apartat Calendari de tràmits.
CRITERI PUNTUACIÓ SUBCRITERI
Nota mitjana de l’expedient acadèmic 80% Nota amb dos decimals
Acreditació de coneixement de l’idioma de docència preferent a la universitat de destí 4% B1
6% B2
8% C1
10% C2
El nombre de crèdits superats per l’estudiant 2% entre 60 i 89 ECTS
4% entre 90 i 119 ECTS
6% 120 ECTS o més
Acreditació de coneixement de l’idioma de docència secundari a la universitat de destí 4% /
Valoració de la mobilitat durant el quart curs 6% /

American College - Nicòsia (Xipre)

Idioma docència: Anglès. Requisit lingüístic: B2 d’anglès obligatori. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o a la seva pàgina d’incoming students. Codi: CY NICOSIA22

NOU! University of Würzburg - Würzburg (Alemanya)

Idioma docència: Alemany. Requisit lingüístic: B1 d’alemany obligatori. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o a la seva pàgina d’incoming students. Codi: D WURZBUR01

University of Silèsia - Katowice (Polònia)

Idioma docència: Anglès. Requisit lingüístic: B1 d’anglès obligatori i nivell de polonès recomenat (idioma secundari). Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o a la seva pàgina d’incoming students. Codi: PL KATOWIC01

Haute École de la Province de Liège - Liège (Bèlgica)

Idioma docència: Francès. Requisit lingüístic: B1 de francès i anglès obligatori. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o a la seva pàgina d’incoming students. Codi: BE LIÈGE38

Libera Università Maria SS. Asunta di Roma - Roma (Itàlia)

Idioma docència: Italià i anglès. Requisit lingüístic: B2 obligatori d’anglès i B1 d’italià recomanat (idioma secundari). Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o a la seva pàgina d’incoming students. Codi: I ROMA04

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Roma (Itàlia)

Idioma docència: Italià. Requisit lingüístic: B1 d’italià recomanat. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o la seva pàgina d’incoming students. Codi: I ROMA01

Università degli Studi di Teramo - Teramo (Itàlia)

Idioma docència: Italià. Requisit lingüístic: B1 d’italià recomanat. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o la seva pàgina d’incoming students. Codi: I TERAMO01

NOU! Scuola Superiore per Mediatori Linguistici UNIUMA SSML P.M. Loria Società Umanitaria - Milà (Itàlia)

Idioma docència: Italià i anglès. Requisit lingüístic: B1 d’italià i B1 d’anglès recomanat. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir al web del centre o la seva pàgina d’incoming students. Codi: I MILANO27

Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" - Nàpols (Itàlia)

Idioma docència: Italià i anglès. Requisit lingüístic: B2 obligatori d’anglès i B1 d’italià recomanat (idioma secundari). Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o la seva pàgina d’incoming students. Codi: I NAPOLI04

Universidade do Minho - Braga (Portugal)

Idoma docència: Portuguès i anglès. Requisit lingüístic: B2 d’anglès i B1 de portuguès recomanat. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o la seva pàgina d’incoming students. Codi: P BRAGA01

Universidade da Beira Interior - Covilha (Portugal)

Idioma docència: Portuguès i anglès. Requisit lingüístic: B1 d’anglès obligatori. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o la seva pàgina d’incoming students. Codi: P COVILA01

Institut Superior Miguel Torga - Coimbra (Portugal)

Idioma docència: Portuguès. Requisit lingüístic: B1 de portuguès o B2 d’anglès obligatori. Nombre de places: 2 durant el segon semestre. Podeu accedir a la web del centre o la seva pàgina d’incoming students. Codi: P COIMBRA05

La informació detallada a continuació fa referència a la convocatòria Erasmus+ Estudis del curs 24/25.

 

BECA ERASMUS+ ESTUDIS

Beca mensual directament associada a l’assignació de la plaça Erasmus+ Estudis. Aquest ajut preveu diferents quantitats segons el país de destinació:

Grup Països Finançament
Grup 1 Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia. 350€/mes
Grup 2 Àustria, AlemanyaBèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre. 300€/mes
Grup 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Txèquia, Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia i Turquia. 250€/mes

Aquest finançament s’otorga per una estada mínima de 3 mesos i màxima de 10. Les estades de durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Per gaudir de l’ajut Erasmus+ Estudis caldrà realitzar tots els tràmits corresponents un cop assignada la plaça.

 

– Ajuts per viatge “ecològic”

L’alumnat que acrediti desplaçament al país de destí amb un mitjà de transport “ecològic” gaudirà d’un ajut complementari de 50€ i, si correspon, fins a 4 dies de beca addicional per cobrir despeses de viatge.

Requisits:

 • Viatge d’anada i tornada en tren, bus, vaixell i/o cotxe compartit.
 • Al final de l’estada, l’estudiant haurà d’aportar justificació documental del caràcter ecològic del desplaçament, juntament amb una declaració jurada i el certificat d’estada. En cas contrari, se li descomptaran els 50€ del pagament final de la beca Erasmus+ Estudis.

 

 

– Ajuts per a estudiants amb menys oportunitats

A més a més de la Beca Erasmus+ Estudis, el següent perfil d’alumnat rebrà una quantitat de 250€ mensuals addicionals:

 • Estudiants que hagin gaudit el curs 2023-2024 d’una beca de Caràcter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament d’Educació del País Basc.
 • Estudiants que tenen necessitats especials i hagin acreditat una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33%. Addicionalment, aquests/es estudiants també podran participar en la convocatòria d’ajuts següent: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html
 • Estudiants que formin part del Programa de suport als refugiats.
 • Estudiants que pertanyin a un dels col·lectius de protecció especial: víctimes d’actes terroristes, de violència masclista en l’àmbit de la parella o de violència masclista fora de l’àmbit de la parella.
 • Estudiants beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital.
 • Estudiants que tinguin el reconeixement de família nombrosa categoria general, categoria especial o família nombrosa amb ajut.

En cas de pertànyer a més d’un dels col·lectius anteriors, es rebrà, a més a més, un ajut complementari únic de 250€.

 

– Ajuts addicionals

Tot l’alumnat pot sol·licitar els ajuts addicionals que s’especifiquen a continuació:

   • Ajuts AGAUR: Beca MOBINT. La Generalitat de Catalunya s’encarrega de la convocatòria i la gestió d’aquestes beques. Consulta aquí la convocatòria.
   • Beques Santander Erasmus. Iniciativa conjunta del Banco Santander i CRUE universidades españolas. La Universitat de Barcelona s’encarrega de la convocatòria i la gestió d’aquestes beques. Consulta aquí la convocatòria: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/becas-santander-para-erasmus-2024-2025