Reconeixement per estudis de Grau

Per realitzar la sol·licitud de reconeixement, cal lliurar a la Secretaria de l’Escola la documentació següent:

  1. Instància Normalitzada (descarrega aquí).
  2. Certificat Acadèmic.
  3. Plans Docents de l’ any acadèmic en els quals es van cursar les assignatures en qüestió amb el segell original del centre.
  4. Pla d’estudis amb el segell original del centre.
  5. Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient*.

*En cas que els estudis cursats no hagin conduït a l’obtenció un títol i que l’estudiant no hagi comunicat la voluntat de simultaniejar estudis.