Preinscripció Universitària

Segons els ensenyaments oficials cursats, existeixen diferents vies d’accés al Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting:

 

VIA 0

PAU + Batxillerat

Nota d’admissió = Nota d’accés + ax M1 + bx M2

Nota d’accés: Nota obtinguda en la fase general de les PAU. Té validesa indefinida.

M1, M2 = Dues millors qualificacions de matèries superades en la fase específica de les PAU.
a, b = Paràmetres de ponderació* de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

 • PAU feta en universitats catalanes o UNED (totes les opcions).
 • PAU feta a altres CCAA (totes les opcions).

Batxillerat cursat a l’estranger

 • Batxillerat Europeu o Internacional.
 • Batxillerat de la UE o d’altres estats amb acords internacionals en règim de reciprocitat.
 • Batxillerat homologat d’altres sistemes educatius estrangers.
VIA 2

Titulats universitaris

 • Titulats universitaris espanyols.
 • Titulats universitaris estrangers.
VIA 4

Formació Professional

Nota d’admissió = NMC + ax M1 + bx M2

 • Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Cicles d’Arts plàstiques i Disseny de Grau Superior.
 • Tècnic Esportiu Superior (qualsevol modalitat o especialitat esportiva).
 • Altres títols equivalents: Tècnic Especialista (PF2), etc.
VIA 7

PAU + estudis universitaris previs

Nota d’admissió = Nota d’accés + ax M1 + bx M2

Nota d’accés: Nota obtinguda en la fase general de les PAU. Té validesa indefinida.

M1, M2 = Dues millors qualificacions de matèries superades en la fase específica de les PAU.
a, b = Paràmetres de ponderació* de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

 • Canvis d’estudis i/o d’universitat.
 • Simultaneïtat d’estudis.
VIA 8

Formació Professional + estudis universitaris previs

Nota d’admissió = NMC + ax M1 + bx M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu o assimilat.

M
1, M2 = Dues millors qualificacions de matèries superades en la fase específica de les PAU.
a, b = Paràmetres de ponderació* de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

 

 • Canvis d’estudis i/o d’universitat.
 • Simultaneïtat d’estudis.
VIA 9

Prova majors de 25 anys

 • Prova feta a Catalunya.
 • Prova feta en altres CCAA.
VIA 10

Accés majors de 40 anys

Cal acreditar experiència laboral o professional en el camp de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting.

VIA 11

Prova majors de 45 anys

Cal fer una entrevista personal.

Llegenda:

 • Nota d’accés: nota obtinguda en la fase general de les PAU. Té validesa indefinida.
 • Taula de ponderacions.
 • NMC: nota mitjana del cicle formatiu o assimilat.
 • M1, M2: dues millors qualificacions de matèries superades en la fase específica de les PAU.
 • a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

 

Ponderació de les matèries de batxillerat per al Grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (UB) 2023

 • Cultura audiovisual - 0,2
 • Disseny - 0,2
 • Economia de l'empresa - 0,2
 • Fonaments de les arts - 0,1
 • Geografia - 0,1
 • Grec - 0,2
 • Història de l'art - 0,2
 • Llatí - 0,2
 • Literatura catalana - 0,2
 • Literatura castellana - 0,2
 • Matemàtiques - 0,2
 • Matemàtiques aplicades a les CC.SS. - 0,2
 • Altres - 0

FONT: Oficina d’Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, consulteu el web de la Universitat de Barcelona o el Portal d’Accés a la Universitat.