Satisfacció dels grups d’interès

SISTEMA D’ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
METODOLOGIA
Tipus d’entrevista:
Entrevistes realitzades mitjançant el sistema CAWI (Computer-assisted web interviewing), de forma totalment anònima.
Tipus de resposta:
Les enquestes (a excepció del Model 6) es responen segons el grau de satisfacció, triant entre 1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).
QUI? QUÈ? QUAN?
ESTUDIANTS Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés (Model 1) Un cop
Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent (Model 2) Cada semestre (una per assignatura)
Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PTGAS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre (Model 12) Cada curs
Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) (Model 13) Cada curs
Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT) (Model 14) Cada curs
Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a (Model 3) Una vegada (TFG superat)
Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre (Model 8) NOMÉS si fa Pràctiques
 Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del centre (Model 11) NOMÉS si fa Mobilitat
TITULATS Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis) (Model 5) Un cop
Enquesta de Satisfacció dels titulats (en la recollida del Títol) (Model 6) NOMÉS si demana i recull el Títol
PROFESSORAT Enquesta de Satisfacció del Professorat (Model 4) Cada semestre
Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PTGAS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre (Model 12) Cada curs
Enquesta de Satisfacció del professorat i el PTGAS sobre les Jornades de Formació (Model 15) NOMÉS si fa Jornades de Formació
PTGAS Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PTGAS) (Model 7) Cada semestre
Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PTGAS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre (Model 12) Cada curs
Enquesta de Satisfacció del professorat i el PTGAS sobre les Jornades de Formació (Model 15) NOMÉS si fa Jornades de Formació
OCUPADORS Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre (Model 9) NOMÉS si tenen estudiants en Pràctiques
Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre (Model 10) NOMÉS si contracten estudiants/egressats

Resum resultats d’Enquestes 2022-2023
Període: les enquestes han estat activades durant el període octubre 2022 – juliol 2023
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 157 62 39,49% 4,2 0,65
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent – 1r Semestre – 2n Semestre
Total 4868 2023 43,64% 3,67 0,65
1r Curs 1588 908 57,17% 3,4 0,91
2n Curs 1439 603 41,9% 3,76 0,91
3r Curs 1426 280 19,6% 3,77 0,81
4t Curs 415 232 55,9% 3,78 0,99
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total 37 24 60,00% 4,6 No correspon
1r Semestre 18 10 55,56% 4,4 0,56
2n Semestre 19 14 73,68% 4,3 0,7
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (en la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PTGAS)
Total 26 22 84,62% 4,9 0,28
1r Semestre 13 11 84,62% 4,9 0,28
2n Semestre 13 11 84,62% 4,9 0,28
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total 29 10 34,48% 3,8 3,6
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PTGAS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total 622 102 63,75% 4,8 1,04
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total 583 142 24,35% 3,2 1,26
Model 14 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total 583 46 28,75% 2,9 1,44
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PTGAS sobre les Jornades de Formació
Total 111 104 94,73 4,7 0,4
Docents (1r semestre) 23 23 100 4,4 0,8
Docents (2n semestre) 21 21 100 4,4 0,7
PTGAS (1r Semestre) 35 32 91,42 5,0 0,1
PTGAS (2n semestre) 32 28 87,5 5,0 0,1

Resum resultats d’Enquestes 2021-2022
Període: les enquestes han estat activades durant el període octubre 2021 – juliol 2022
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 159 62 38,99% 3,9 0,79
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent – 1r Semestre2n Semestre
Total 4305 1433 33,29% 3,9 No correspon
1r Curs 1523 731 48,00% 3,6 1,00
2n Curs 1490 556 37,32% 3,4 0,99
3r Curs 1292 146 11,30% 3,2 0,93
4t Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Optatives No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total 30 18 60,00% 4,6 No correspon
1r Semestre 12 10 83,33% 4,4 0,56
2n Semestre 18 8 50,00% 4,8 0,95
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (en la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)
Total 21 21 100,00% No correspon No correspon
1r Semestre 12 12 100,00% 4,6 0,58
2n Semestre 9 9 100,00% 4,6 0,50
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total 471 128 23,18% 4,2 0,76
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total 444 125 28,15% 3,5 1,30
Model 14 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total 444 156 35,14% 3,0 1,05
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació
Total 80 79 98,81% 4,8 0,41
Docents (1r Semestre) 20 20 100% 4,6 0,72
Docents (2n Semestre) 24 24 100% 4,4 0,67
PASS (1r Semestre) 21 20 95,23% 5,0 0,00
PASS (2n Semestre) 15 15 100% 5,0 0,26

Resum resultats d’Enquestes 2020-2021
Període: les enquestes han estat activades durant el període octubre 2020 -juliol 2021
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 165 111 67,27% 3,3 1,14
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent – 1r Semestre2n Semestre
Total 2981 1544 50,51% 3,52 0,99
1r Curs 1611 1070 66,42% 3,66 0,99
2n Curs 1370 474 34,60% 3,37 1,02
3r Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
4t Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Optatives No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total 21 19 90,91% 4,45 0,68
1r Semestre 10 10 100,00% 4,6 0,5
2n Semestre 11 9 81,82% 4,3 0,86
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (en la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)
Total 25 25 100,00% No correspon No correspon
1r Semestre 11 11 100,00% No correspon No correspon
2n Semestre 14 14 100,00% No correspon No correspon
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total 335 80 23,88% 4,2 1,18
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total 302 79 26,16% 3,5 1,18
Model 14 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total 302 105 34,77% 2,9 1,28
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació
Total 87 87 100% 4,7 0,55
Docents (1r Semestre) 25 25 100,00% 4,4 1,3
Docents (2n Semestre) 17 17 100,00% 4,4 0,9
PASS (1r Semestre) 23 23 100,00% 5 0
PASS (2n semestre) 22 22 100,00% 5 0

Resum resultats d’Enquestes 2019-2020
Període: les enquestes han estat activades durant el període juliol 2019 -setembre 2020
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 160 79 49,38% 3,9 0,84
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent – 1r Semestre2n Semestre
Total 1508 535 35,48% 3,43 1,01
1r Curs 1508 535 35,48% 3,43 1,01
2n Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
3r Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
4t Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Optatives No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Tallers No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total 13 13 100,00% 4,20 0,83
1r Semestre 6 6 100,00% 4,00 0,74
2n Semestre 7 7 100,00% 4,40 0,92
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (en la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)
Total 22 22 100,00% 4,60 0,30
1r Semestre 11 11 100,00% 4,57 0,29
2n Semestre 11 11 100,00% 4,64 0,31
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total 205 43 23,90% 4,20 1,06
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total 160 34 21,25% 3,8 1,1
Model 14 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total 160 36 22,50% 3,0 1,4
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació
Total 164 158 96,62% 4,62 0,72
Docents (1r Semestre) 33 33 100,00% 4,35 1,30
Docents (2n Semestre) 21 21 100,00% 4,40 1,40
PASS (1r Semestre) 65 65 100,00% 4,85 0,10
PASS (2n semestre) 45 39 86,50% 4,90 0,10