Inserció laboral dels titulats i titulades

Enquesta d'Inserció Laboral (AQU)

Enquesta de Satisfacció dels graduats i graduades (AQU)

El centre recull i difon els resultats de les enquestes que realitza AQU.