Pla Director

El Pla Director complementa la Política i els Objectius de Qualitat de l’Escola i també s’alinea amb el Pla Estratègic de l’Escola.