Titulacions del centre i relació amb els processos VSMA

TITULACIONS DEL CENTRE I RELACIÓ AMB ELS PROCESSOS VSMA
NIVELL CRÈDITS ECTS RUCT DATA VERIFICACIÓ ANY
IMPLANTACIÓ
DATA
ACREDITACIÓ
OBSERVACIONS
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
GRAU Meces 2 240 2500670 01/06/2009 2009-10 27/07/17 5è any d’extinció
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
GRAU Meces 2 240 2503827 29/01/2019 2019-20 Correspon en n+6 n+2
Màster en Direcció de la Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques
MÀSTER Meces 3 60 4317460 19/05/2021 2020-21 Correspon en n+6 n+1
DADES A ANALITZAR SEGONS LA SITUACIÓ DE LA TITULACIÓ EN EL MOMENT DE PRESENTAR L’INFORME DE SEGUIMENT DE CENTRE (ISC)
EN PROCÉS ACREDITACIÓ EXCLUSIVAMENT EL PLA DE MILLORES (PM) SEGUIMENT UN CURS + PM SEGUIMENT DOS CURSOS + PM OBSERVACIONS
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
5è any d’extinció
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
X

Implementat

n+2

Màster en Direcció de la Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques
X

Implementat

n+1