Dades i indicadors

Compilació de dades i indicadors que es recullen i valoren en el marc de VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions).