Gestió de processos del SAIQU

El SAIQU de l’Escola inclou tots els processos que gestionen el sistema de qualitat i que defineixen el seu abast. Aquests processos específics de qualitat (PRO) descriuen les accions rellevants per a la millora contínua dels ensenyaments.

Els processos del SAIQU estan interrelacionats amb els processos transversals definits pel sistema de qualitat de la UB.