RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR
Estàndard 4.1. Nombre Assignatures Nombre de Grups Total ECTS impartits Hores docència presencial X ECTS Total Hores Docència Presencial
Curs 2022-23
Assignatures: FB, OB 30 2 360 10h per ECTS 3.600
Assignatures: OPTATIVES 15 1 90 10h per ECTS 900
Programa Mobilitat 1 1 30 10h per ECTS 300
Pràctiques 1 2 24 30h x Grup 60
TFG 1 2 24 30h x Grup 60
Total Hores Docència Presencial Grau 4.920