RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR
Estándar 4.1. Número Asignaturas Número de Grupos Total ECTS impartidos Horas docencia presencial X ECTS Total Horas Docencia Presencial
Curso 2022-23
Asignaturas: FB, OB 30 2 360 10h por ECTS 3.600
Asignaturas: OPTATIVAS 15 1 90 10h por ECTS 900
Programa Movilidad 1 1 30 10h por ECTS 300
Prácticas 1 2 24 30h x Grupo 60
TFG 1 2 24 30h x Grupo 60
Total Horas Docencia Presencial Grado 4.920