RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR
Estàndard 4.1. Nombre Assignatures Nombre de Grups Total ECTS impartits Hores docència presencial X ECTS Total Hores Docència Presencial
Curs 2019-20
Assignatures: FB, OB 10 20 120 10h per ECTS 1.200
Assignatures: OPTATIVES 0 0 0 _ 0
TFG 0 0 0 _ 0
Total Hores Docència Presencial Grau 1.200