RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR
Estándar 4.1. Número Asignaturas Número de Grupos Total ECTS impartidos Horas docencia presencial X ECTS Total Horas Docencia Presencial
Curso 2019-20
Asignaturas: FB, OB 10 20 120 10h por ECTS 1.200
Asignaturas: OPTATIVAS 0 0 0  – 0
TFG 0 0 0  – 0
Total Horas Docencia Presencial Grado 1.200