RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR
Estàndard 4.1. Nombre Assignatures Nombre de Grups Total ECTS impartits Hores docència presencial X ECTS Total Hores Docència Presencial
Curs 2022-23
Assignatures: FB, OB 7 1 42 10h per ECTS 420
Assignatures: OPTATIVES 3 1 18 10h per ECTS 180
Pràctiques 1 1 6 1,6h per ECTS 10
TFM 1 1 6 8,3h per ECTS 50
Total Hores Docència Presencial Màster 660