RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR
Estándar 4.1. Número Asignaturas Número de Grupos Total ECTS impartidos Horas docencia presencial X ECTS Total Horas Docencia Presencial
Curso 2022-23
Asignaturas: FB, OB 7 1 42 10h por ECTS 420
Asignaturas: OPTATIVAS 3 1 18 10h por ECTS 180
Prácticas 1 1 6 1,6h por ECTS 10
TFM 1 1 6 8,3h por ECTS 50
Total Horas Docencia Presencial Máster 660