RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR
Estàndard 4.1. Nombre Assignatures Nombre de Grups Total ECTS impartits Hores docència presencial X ECTS Total Hores Docència Presencial
Curs 2021-22
Assignatures: FB, OB 7 1 42 10h per ECTS 420
Assignatures: OPTATIVES 4 1 24 10 h per ECTS 240
TFM 1 1 6 10 h per ECTS 60
Total Hores Docència Presencial Màster 720