RESUMEN HORAS DOCENCIA ASIGNATURAS ITINERARIO CURRICULAR
Estándar 4.1. Número Asignaturas Número de Grupos Total ECTS impartidos Horas docencia presencial X ECTS Total Horas Docencia Presencial
Curso 2021-22
Asignaturas: FB, OB 7 1 42 10h por ECTS 420
Asignaturas: OPTATIVAS 4 1 24 10 h por ECTS 240
TFM 1 1 6 10 h por ECTS 60
Total Horas Docencia Presencial Máster 720