CLAUSTRE VENIA DOCENDI 22/23
Curs 2022-2023 Titulació Total Docents
Llicenciats/des Doctors/es
Total Acreditats (1)
Gènere % % % (2) %
Dones 7 50% 8 50% 5 63% 15 50%
Homes 7 50% 8 50% 6 75% 15 50%
14 47% 16 53% 11 69% 30 100%
(1) Per AQU, ANECA i/o altres agències de qualitat universitària
(2) % sobre total doctors/es