RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR
Estàndard 4.1. Nombre Assignatures Nombre de Grups Total ECTS impartits Hores docència presencial X ECTS Total Hores Docència Presencial
Curs 2021-22
Assignatures: FB, OB 30 60 360 10h per ECTS 3.600
Assignatures: OPTATIVES 0 0 0 0
TFG 0 0 0 0
Total Hores Docència Presencial Grau 3.600