RESUM HORES DOCÈNCIA ASSIGNATURES ITINERARI CURRICULAR
Estàndard 4.1. Nombre Assignatures Nombre de Grups Total ECTS impartits Hores docència presencial X ECTS Total Hores Docència Presencial
Curs 2020-21
Assignatures: FB, OB 20 40 240 10h per ECTS 2.400
Assignatures: OPTATIVES 0 0 0 0
TFG 0 0 0 0
Total Hores Docència Presencial Grau 2.400