RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 21/22

PRIMER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspès

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Principis de Relacions Públiques 100 56 0 0 0 157 1 100 99,36 0,64
Principis de Comunicació

37 97 5 0 2 141 0 98,58 98,58 0,0
Principis de Publicitat

18 93 46 0 0 158 1 100 99,37 0,63
Psicologia 44 106 7 0 3 160 0 98,13 98,13 0,0
Principis d’Organització d’Empreses

31 97 24 0 1 153 0 99,35 99,35 0,0
SEGON SEMESTRE
Ètica 33 110 10 0 4 157 0 97,45 97,45 0,0
Economia 74 49 5 0 7 135 0 94,81 94,81 0,0
Dret 38 114 0 0 5 157 0 96,82 96,82 0,0
Principis de Màrqueting 35 82 18 0 5 140 0 96,43 96,43 0,0
Sociologia 73 64 0 0 13 158 8 91,33 86,71 5,06

RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Segon Curs 21/22

SEGON CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspès

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Tècniques Publicitàries 22 58 66 0 3 149 0 97,99 97,99 0,0
Tècniques de les Relacions Públiques

21 108 14 0 6 149 0 95,92 95,27 2,70
Polítiques del Màrqueting

24 102 18 0 3 147 0 97,96 97,96 0,0
Taller de Documentació 27 116 0 0 4 147 0 97,28 97,28 0,0
Taller d’Expressió Escrita

15 70 59 1 3 148 0 97,97 97,97 0,0
SEGON SEMESTRE
Estratègies Publicitàries 25 115 3 0 3 150 4 97,95 95,33 2,67
Estratègies de les Relacions Públiques 56 85 0 0 3 148 4 97,92 95,27 2,70
Màrqueting Estratègic 67 77 1 0 5 152 2 96,67 95,39 1,32
Investigació Social i Comercial 47 75 3 0 6 139 8 95,42 89,93 5,76
Taller d’Expressió Audiovisual 35 82 24 0 4 148 3 97,24 95,27 2,03

RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 21/22

TERCER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

87 43 0 0 4 134 0 97,01 97,01 0,0
Cultura Organitzacional

52 78 0 0 2 132 0 98,48 98,48 0,0
Màrqueting Digital

11 91 17 0 3 122 0 97,54 97,54 0,0
Taller de Creativitat 9 57 66 0 1 134 1 99,25 98,51 0,75
Taller de Lideratge i Innovació

18 110 4 0 0 133 1 100 99,25 0,75
SEGON SEMESTRE
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat 29 95 0 0 7 132 1 94,66 93,94 0,76
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RP 36 87 0 0 7 132 2 94,62 93,62 1,52
Marketing Plan 16 101 0 0 2 121 2 98,32 96,69 1,65
Protocol i Organització d’Esdeveniments 39 88 0 0 2 132 3 98,45 96,21 2,27
Branding 68 58 0 0 3 132 3 97,67 95,45 2,27