RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 20/21

PRIMER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspès

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Principis de Relacions Públiques 51 108 1 0 1 161 0 99,38 99,38 0
Principis de comunicació

53 92 3 0 2 150 0 98,67 98,67 0
Principis de Publicitat

8 126 25 0 1 160 0 98,65 98,65 0
Psicologia 14 114 30 0 4 162 0 97,53 97,53 0
Principis d’ Organització d’ Empreses

4 106 48 0 1 159 0 99,37 99,37 0
SEGON SEMESTRE
Ètica 4 92 62 0 1 159 0 99,37 99,37 0
Economia 75 68 1 0 2 146 0 98,63 98,63 0
Dret 9 147 1 0 1 158 0 99,37 99,37 0
Principis de màrqueting 9 88 49 0 2 148 0 98,65 98,65 0
Sociologia 9 115 39 0 2 165 0 98,79 98,79 0

RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Segon Curs 20/21

SEGON CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspès

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Tècniques Publicitàries 25 109 3 0 0 137 0 100 100 0
Tècniques de les Relacions Públiques

13 120 4 0 1 138 0 99,28 99,28 0
Polítiques del Màrqueting

12 109 16 0 0 137 0 100,00 100,00 0
Taller de Documentació 73 63 0 0 2 138 0 98,55 98,55 0
Taller d’ Expressió Escrita

4 64 68 0 0 136 0 100,00 100,00 0
SEGON SEMESTRE
Estratègies Publicitàries 25 105 7 0 0 138 1 100,00 99,28 0,72
Estratègies de les Relacions Públiques 61 74 1 0 1 138 1 99,27 98,55 0,73
Màrqueting Estratègic 14 115 7 0 0 137 1 100,00 99,27 0,72
Recerca Social i Comercial 54 66 1 0 4 126 1 96,80 96,03 0,79
Taller d’ Expressió Audiovisual 10 65 61 0 0 137 1 100,00 99,27 0,72