RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 19/20

PRIMER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspès

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Principis de Relacions Públiques 18 103 28 0 2 151 0 98,68 98,68 0
Principis de comunicació

34 75 25 0 4 138 0 97,10 97,10 0
Principis de Publicitat

14 69 64 0 3 150 0 98,00 98,00 0
Psicologia 26 107 10 0 6 149 0 95,97 95,97 0
Principis d’ Organització d’ Empreses

6 118 24 0 2 150 0 98,67 98,67 0
SEGON SEMESTRE
Ètica 7 65 77 0 1 150 0 99,33 99,33 0
Economia 29 103 1 0 2 135 0 98,52 98,52 0
Dret 27 110 8 0 2 147 0 98,64 98,64 0
Principis de màrqueting 13 70 54 0 3 140 0 97,86 97,86 0
Sociologia 50 72 14 0 10 146 0 93,15 93,15 0