PROFESSORAT SEGONS EQUIVALÈNCIA A TEMPS COMPLET (PDIETC)
Curs 2022-23 HIDA (Hores docència impartida a l’aula)
≤ 240h ≥ 240h Total
PDIETC 11 14 25
% 44% 56% 100%