PROFESSORAT SEGONS EQUIVALÈNCIA A TEMPS COMPLET (PDIETC)
Curs 2021-22 HIDA (Hores docència impartida a l’aula)
≤ 240h ≥ 240h Total
PDIETC 9 8 17
% 53% 47% 100%