PROFESSORAT SEGONS EQUIVALÈNCIA A TEMPS COMPLET (PDIETC)
Curs 2020-21 HIDA (Hores docència impartida a l’aula)
≤ 240h ≥ 240h Total
PDIETC 9 6 15
% 60% 40% 100%