PROFESSORAT SEGONS EQUIVALÈNCIA A TEMPS COMPLET (PDIETC)
Curs 2019-20 HIDA (Hores docència impartida a l’aula)
≤ 240h ≥ 240h Total
PDIETC 7 3 10
% 70% 30% 100%