PROFESSORAT PER CATEGORIA DE PERMANENTS I LABORALS (MÀSTER)

Percentatge de doctors/es i doctors/es acreditats/des i per categoria de permanents i laborals
Estàndard 4.1. Permanents No permanents Total Nombre de Doctors/es Acreditats/des % Docents acreditats/des (ANECA/AQU)
Curs 2021-22

1. Fa falta doctorat

CC, CU, CEU, TU, Agregats i assimilables en centres privats.

2. No fa falta doctorat

Col·laboradors/es i assimilables en centres privats.

Lectors/es Acreditats/des
Doctors/es 8 0 0 0 8 7 87,50%
No Doctors/es 0 2 0 0 2
Total 8 2 0 0 10