PROFESSORAT PER CATEGORIA DE PERMANENTS I LABORALS

Percentatge de doctors/es i doctors/es acreditats/des i per categoria de permanents i laborals
Estàndard 4.1. Permanents No permanents Total Nombre de Doctors/es Acreditats/des % Docents acreditats/des (ANECA/AQU)
Curs 2020-21

1. Fa falta doctorat

CC, CU, CEU, TU, Agregats i assimilables en centres privats.

2. No fa falta doctorat

Col·laboradors/es i assimilables en centres privats.

Lectors/es Acreditats/des
Doctors/es 9 0 0 0 9 5 55,56%
No Doctors/es 0 6 0 0 6
Total 9 6 0 0 15