Trasllat d’expedient

És una via d’accés directe per aquelles persones amb estudis universitaris oficials iniciats a Espanya. Per realitzar els tràmits de trasllat d’expedient és necessari:

Qui? Estudiant amb un mínim de 30 crèdits superats en un ensenyament universitari oficial.
Quan? Data d’inici: 11 de juny.

Data final: 11 de juliol.

Com? S’ha de lliurar la següent documentació presencialment a la Secretaria de l’Escola o enviar-la al correu esrp@esrp.net:

  • Sol·licitud d’admissió per trasllat d’expedient.
  • Fotocòpia DNI.
  • Certificat acadèmic.
  • Original i fotocòpia de les dades d’accés als estudis universitaris d’origen: PAU (fase general i específica), CFGS+PAU (fase específica)…
  • Plans docents segellats de les assignatures prèviament superades. Han de figurar les competències, els coneixements adquirits i el nombre de crèdits i/o hores.
  • Pla d’estudis o itinerari curricular.
  • Justificant d’abonar els drets de trasllat d’expedient emès pel centre universitari de procedència.
Observacions
  • Consulteu a Secretaria les taxes administratives corresponents a la sol·licitud de trasllat d’expedient.

En cas que l’Escola accepti la sol·licitud, l’alumne/a es matricularà durant la primera setmana de setembre. Pot completar aquesta informació amb la taula resum.