Formació Acadèmica

  • Màster MBA in Business Administration, Universidad de Navarra, IESE Business School, 2012.
  • Màster en Màrqueting Relacional Directe&Interactiu, ESIC Business&Marketing School (ICEMD), 2008.
  • Diploma Internancional en Màrketing directe, interactiu i CRM. Federation of European Direct and Interactive Marketing (FEDMA), 2008.
  • Màster en Direcció de Màrqueting IDEC, Universidad Pompeu Fabra, 2005.
  • Llicenciat en Economia, Universitat Pompeu Fabra, 2003.

Trajectòria Laboral

  • Mitsubishi Electric: Product Marketing & Reporting Department Manager (Actualment)
  • Mitsubishi Electric: Deputy Marketing Manager
  • Vida Caixa: Product Manager Senior
  • Deutsche Bank: Brand Manager Marketing

Projectes d'Investigació

Línies d'Investigació

Estades d'Investigació

Publicacions

Informació de contacte: esrp@esrp.net