Formació Acadèmica

 • Acreditat per a l’activitat docent i investigadora. Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU), 2004.
 • Doctorat en Sociologia. Universitat Abat Oliba CEU, 2004
 • Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia Especialitat Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona, 1993
 • Llicenciat en Ciències de la Informació. Universitat Autònoma de Barcelona, 1992.

Trajectòria Laboral

Projectes d'Investigació

 • Observatori Social de La Caixa:  “Consumo digital y bienestar psicológico en jóvenes espanyoles y portugueses entre 18 a 22 años “ (panel longitudinal a quatre anys).
 • Observatori Social de La Caixa:  Flash call in social sciencies – Technology and society (Spain): “Does social media use impact adolescents”.
 • Baròmetre d’Opinió Pública Municipal (des de l’any 2013 i successius), per l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
 • Estudis periòdics de satisfacció d’usuaris / clients del servei d’aigües en diferents ciutats de Catalunya.
 • Anàlisi hàbits de mobilitat a Barcelona: viabilitat del TRAM.
 • Envases y embalajes, percepción de sostenibilidad mediambiental (2010 – 2017).
  “The State of State”, opinión pública, gobierno y empresas, en colaboración con Deloitte.
 • Bones pràctiques en nous filons d’ocupació a Catalunya.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • L’impacte de la intervenció pública sobre el territori: l’índex de relació i integració metropolitana
 • Estudis periòdics per a validar el grau d’inserció professional de diversos cursos oferts per Barcelona Activa.
 • Índex de satisfacció del client: estudis trimestrals.
 • Demanda de serveis universitaris.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Perfil i demanda de serveis dels treballs autònoms de la comarca del Maresme.
 • Perfil i demanda de serveis per a afavorir l’exportació de les empreses del Maresme.
 • Demanda de perfils professionals i de competències formatives en el sector del metall a Catalunya.
 • Anàlisis de la demanda de la formació no reglada.
 • Índex de satisfacció del client: estudis trimestrals.
 • Viabilitat d’un hostal residència en l’entorn del Monestir de Cuixà
 • Valors socials i suburbanització: anàlisis dels factors d’homogeneïtat social en el procés de suburbanització dels habitants de Barcelona i la seva àrea d’influència
 • Pla Estratègic Falset segle XXI.
 • L’impacte de la intervenció sobre el territori: el cas de Coma-ruga
 • Grups de convivència a Catalunya. Una realitat a regular.
 • Perfil sociològic dels abonats al Gran Teatre del Liceu.
 • Antropologia viària per a la reducció de la sinistralitat a Catalunya.
 • Estudi de la mobilitat, solidaritat familiar i ciutadania en les regions metropolitanes, el cas de la regió metropolitana.
 • Estudi prospectiu sobre la professió de la gestió de la cultura a Catalunya: perfils professionals de la Gestió Cultural.
 • Percepció, Impacte i externalitats del turisme a la ciutat de Barcelona.
 • Benchmarking empreses fabricants controls numèrics a España.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Relacions d’intermediació entre la oferta i la demanda en el mercat de treball català.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Perfil i demanda de serveis dels treballadors autònoms de Mataró i la seva àrea de influencia.
 • Estudis periòdics per a validar el grau d’inserció professional de diversos cursos oferts per Barcelona Activa.
 • Índex de satisfacció del client: estudis trimestrals.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Market of young trends.
 • Estratègies de captació i fidelització de treballadors dins les empreses del sector del metall a Catalunya.
 • Imatge i posicionament de l’empresa Restaura.
 • Demanda de nous serveis per part dels usuaris de la telefonia mòbil.
 • Pacte per la nit: pautes, hàbits i preferències de lleure i oci nocturn dels joves barcelonins.
 • El associacionisme juvenil com a referent per al mercat de Treball.
 • Post test publicitaris campanyes institucionals.
 • Valors i Esport.
 • Estudis periòdics d’opinió política d’àmbit local i nacional.
 • Estudis periòdics per a validar el grau d’inserció professional de diversos cursos oferts per Barcelona Activa.
 • Lideratge, formació i esport.
 • Baròmetres quadrimestrals del mercat de treball en Catalunya.
 • Índex de satisfacció del client: estudis trimestrals.
 • Post test publicitaris campanyes institucionals.
 • L’opinió pública front la convocatòria de vaga general front la reforma del INEM.
 • Imatge i posicionament cadena d’establiments MONFRAYSI.
 • Imatge i posicionament Baan business Systems
 • Valoració social de la investigació universitària.
 • Tipologia de la demanda de llibres per al de la medicina.
 • Perfil i demandes dels afiliats als sindicats UGT.

Línies d'Investigació

Estades d'Investigació

Publicacions

 • SAURET, J. (2021).  Tipología de la demanda de libros para el sector de la medicina.
 • SAURET, J. (2021). Market of young trends. Market of young trends.
 • SAURET, J.; GALLET, J.(2002). Bones pràctiques en nous filons d’ocupació a Catalunya. Barcelona. G.I.P.R.O.
 • SAURET, J. (2020). Evolución de la percepción sobre el mercado de trabajo en Cataluña año 2000.
 • SAURET, J. (2020). Benchmarking empresas fabricantes de tornos en España. Benchmarking empresas fabricantes de tornos en España.
 • SAURET, J. (2020). Balance social de los resultados de la PSS en España: 1989-1998.
 • SAURET, J. (2006). Demanda de perfils professionals i de competències formatives en el sector de l’electrònica de consum a Catalunya.
 • SAURET, J. (2006). Demanda de servicios perfiles profesionales en el sector de la restauración en España.
 • SAURET, J. (2005). Perfil y demanda de servicios para favorecer la exportación de las empresas del Maresme.
 • SAURET, J. (2005). Perfil y demanda de servicios de los trabajadores autónomos de la comarca del Maresme.
 • SAURET, J. (2005). Percepción, impacto y externalidades del turismo en la ciudad de Barcelona.
 • SAURET, J. (2005). Estudio de la movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en las regiones metropolitanas, el caso de la región metropolitana.
  SAURET, J. (2005). Demanda de servicios universitarios.
 • SAURET, J. (2004). Perfil y demanda de servicios de los trabajadores autónomos de Mataró y su área de influencia.
 • SAURET, J. (2004). Perfil sociológico de los abonados en el Gran Teatro del Liceo.
 • SAURET, J. (2004). Análisis de la demanda de formación no reglada.
 • SAURET, J. ; SOLÉ, J.(2004).  Participació Juvenil. Capital social de futur: associacionisme, formació i treball. Agripo S.A.
 • SAURET, J. (2003). Relaciones de intermediación entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo catalán.
 • SAURET, J. (2003). Liderazgo, formación y deporte.
 • SAURET, J. (2003). Evolución de la percepción sobre el mercado de trabajo en Cataluña año 2003.
 • SAURET, J. (2003). El asociacionismo juvenil como referente para el mercado de trabajo.
 • SAURET, J. (2003). Demanda de perfiles profesionales y de competencias formativas en el sector del metal en Cataluña.
 • SAURET, J. (2002).  Valores y deportes.
 • SAURET, J.; GALLET, J.(2002). Bones pràctiques en nous filons d’ocupació de Catalunya. Agripo S.A.
 • SAURET, J. (2002). Perfil y demandas de los afiliados al sindicato UGT.
 • SAURET, J. (2002). La opinión pública ante la convocatoria de huelga general ante la reforma del INEM.
 • SAURET, J. (2002). Evolución de la percepción sobre el mercado de trabajo en Cataluña año 2002.
 • SAURET, J. (2002). Benchmarking empresas fabricantes controles numéricos en España.
 • SAURET, J. (2002). Antropología vial para la reducción de la siniestralidad en Cataluña.
 • SAURET, J. (2001). Evolución de la percepción sobre el mercado de trabajo en Cataluña año 2001.
 • SAURET, J. (2001). Demanda de nuevos servicios por parte de los usuarios de la telefonía móvil.
 • SAURET, J.; TOIRÀ, J. (2000). Balanç social dels resultats de la PSS (1989-1998). Fundació Autònoma Solidària (UAB).
 • SAURET, J. (1999). Valoración social de la investigación universitaria.
 • SAURET, J. (1999). Imagen y posicionamiento cadena de la empresa RESTAURA.
 • SAURET, J. (1999). Estudio prospectivo sobre la profesión de la gestión de la cultura en Cataluña: perfiles profesionales de la Gestión Cultural.
 • SAURET, J. (1998). Imagen y posicionamiento Baan business systems.
 • SAURET, J. (1998). Pacto por la noche: pautas, hábitos y preferencias de ocio nocturno de los jóvenes barceloneses.
 • SAURET, J. (1998). Viabilidad de un hostal residencia en el entorno del Monasterio de Cuixà.
 • SAURET, J. (1998). Imagen y posicionamiento cadena de establecimientos MONFRAYSI.
 • SAURET, J.; PALLARÉS, F. (1998). L’opinió pública catalana davant les eleccions autonòmiques de 1995. pp. 27-76. Editorial Mediterrània.
 • SAURET, J, (1997). Plan estratégico Falset siglo XXI.
 • SAURET, J. (1997). Grupos de convivencia en Cataluña. Una realidad a regular.
 • SAURET. J. (1997). El impacto de la intervención sobre el territorio: el caso de Coma-ruga.
 • SAURET, J. (1996).  El impacto de la intervención pública sobre el territorio: el índice de relación e integración metropolitana.
 • SAURET, J. (1995). Valores sociales y suburbanización: análisis de los factores de homogeneidad social en el proceso de suburbanización de los habitantes de Barcelona y su área de influencia.
 • SAURET, J. (1993). La Tàrrega electoral, on vius i què votes?. Urtx. Revista cultural de l’Urgell. 5, pp. 233-249.

Informació de contacte: esrp@esrp.net