Formació Acadèmica

  • Màster Universitari en formació del professorat, especialitat d’Economia i Empresa 2013.
  • Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses. Universitat de Barcelona 2012.

Trajectòria Laboral

Projectes d'Investigació

Línies d'Investigació

Estades d'Investigació

Publicacions

Informació de contacte: esrp@esrp.net