Erasmus + Pràctiques

Què és?

Erasmus + Pràctiques és un programa de mobilitat per a la realització de pràctiques en què participen institucions i empreses de 33 països europeus (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

L´estada de pràctiques tindrà reconeixement acadèmic per part de la Universitat.

Cal que l’estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que li interessi per obtenir el document previ d’acceptació que cal presentar juntament amb la sol·licitud.

 

Quins són els requisits?

No hi ha requisits específics.

 

Quins són els criteris de selecció específics?

Es valorarà:

Lacreditació de nivell/s de coneixement didioma preferent, superior/s al requerit per a lobtenció de la plaça.
Lacreditació del coneixement dun segon idioma estranger.

 

Quina és la ponderació?

CRITERI PUNTUACIÓ

  • Nota mitjana de l’expedient acadèmic 80%
  • Idioma preferent de docència a la universitat de destinació 14%
  • Idioma secundari estranger 6%

Hi ha documentació específica?

No hi ha documentació específica.

 

Aquí podeu consultar la convocatòria i el calendari de tràmits per al curs 22/23.

Per a més informació podeu sol·licitar una tutoria personalitzada adreçant-vos a la Secretaria de l’Escola.