Certificats per Biosphere

L'Escola Superior de Relacions Públiques, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, està compromesa amb la sostenibilitat.

Barcelona va ser la primera destinació urbana a obtenir la certificació Biosphere i ha implantat el seu compromís per a la sostenibilitat, que reconeix els operadors que aposten per la sostenibilitat, la gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient i el patrimoni, l'equitat de gènere, les condicions laborals i el retorn social i econòmic.

Des de l'any 2023 estem aportant regularment evidències de les bones pràctiques que duem a terme. Aquestes evidències inclouen factures d'electricitat d'origen renovable 100%, temporitzadors i altres solucions tècniques per a optimitzar el consum d'aigua i llum, mostres de paritat de gènere en la contractació, resultats d'enquestes de satisfacció, entre d'altres.

L'ESRP n'és part del compromís.


Universitat amb cor

L'Escola Superior de Relacions Públiques, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, rep la distinció honorífica de Càritas Diocesana en reconeixement a la tasca de sensibilització social.

Entitats amb cor és un programa de Càritas Diocesana de Barcelona que té com a objectiu sensibilitzar empreses, fundacions i entitats educatives, esportives i culturals, i integrar-les en els projectes socials de la seva organització. ESRP porta anys col·laborant amb Càritas per a que puguin assolir els seus objectius de la millor manera, disposant de recursos per a que puguin dur a terme la seva activitat.


Empresa Compromesa amb la Gestió de la Diversitat

L'Escola Superior de Relacions Públiques, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, és una empresa compromesa amb la gestió de la diversitat amb la certificació del programa Next Diversitat i Empresa, projecte impulsat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Arran d'un conveni de col·laboració amb Dones pel Futur, hem implementat un Pla de Diversitat a l'Escola.

Aquest pla es pot trobar a l'apartat Plans i protocols d'actuació de la pàgina web.