Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre

Model 9

Qüestionari

  1. La informació prèvia i suport rebuts a l’Escola m’han ajudat a gestionar les meves ofertes de Pràctiques Professionals.
  2. Les candidatures rebudes d’estudiants es l’Escola són adequades i suficients.
  3. Estic satisfet/a amb el perfil de l’estudiant en  Pràctiques.
  4. Les tasques que ha desenvolupat l’estudiant han aportat valor a l’empresa.
  5. En general, estic satisfet/a amb la meva experiència com a empresa de Pràctiques Professionals.