Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre

Model 10

Qüestionari

  1. La informació prèvia i suport rebuts a l’Escola m’han ajudat a gestionar les meves ofertes laborals.
  2. Les candidatures rebudes d’estudiants i/o egressats de l’Escola són adequades i suficients.
  3. Estic satisfet/a amb el perfil dels candidats.
  4. Les tasques que desenvoluparà el/la contractat/ada aporten valor a l’empresa.
  5. En general, estic satisfet/a amb la meva experiència com a empresa ocupadora.