Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre

Model 8

Qüestionari

  1. La informació prèvia i suport rebuts a l’Escola m’han ajudat a gestionar les meves candidatures de Pràctiques Professionals.
  2. L’oferta de Pràctiques Professionals de l’Escola és adequada i suficient.
  3. La meva estada a l’empresa s’ha ajustat a les meves expectatives.
  4. Les tasques que he desenvolupat han millorat les meves capacitats professionals.
  5. En general, estic satisfet/a amb la meva experiència amb les Pràctiques Professionals.