Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre

Model 12

Qüestionari

  1. L’Espai i els equipaments disponibles a les aules són adequats i suficients.
  2. Estic satisfet/a amb els espais d’estudi, treball (individual o en grup) i consulta de la Biblioteca.
  3. La quantitat de lavabos i els seus equipaments s’ajusten a les meves necessitats.
  4. La neteja de les instal·lacions és adequada.
  5. La informació projectada a les pantalles de l’Escola és clara i d’utilitat.