Satisfacció dels grups d'interès

Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)

Model 7

Qüestionari

  1. Les instal·lacions i els equipaments corresponents al meu lloc de treball són adequats i suficients.
  2. Estic satisfet/a amb el meu horari i calendari laboral.
  3. Es manté un bon clima de feina i comunicació amb l’Escola.
  4. L’Escola em facilita la formació continuada per a millorar en les meves tasques.
  5. En general, estic satisfet/a amb la meva experiència com a PASS.