Certificats per Biosphere

L’Escola Superior de Relacions Públiques, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, està compromesa amb la sostenibilitat.

Barcelona va ser la primera destinació urbana a obtenir la certificació Biosphere i ha implantat el seu compromís per a la sostenibilitat, que reconeix els operadors que aposten per la sostenibilitat, la gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient i el patrimoni, l’equitat de gènere, les condicions laborals i el retorn social i econòmic.

Des de l’any 2023 estem aportant regularment evidències de les bones pràctiques que duem a terme. Aquestes evidències inclouen factures d’electricitat d’origen renovable 100%, temporitzadors i altres solucions tècniques per a optimitzar el consum d’aigua i llum, mostres de paritat de gènere en la contractació, resultats d’enquestes de satisfacció, entre d’altres.

L’ESRP n’és part del compromís.