Beques específiques

MÀSTER EN DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA EN RP
Curs 2024-25
EGRESSATS/DES DE L’ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES (amb titulació d’accés) PLACES BECADES PREU MÀSTER IMPORT BECAT IMPORT A PAGAR
Beca en l’Excel·lència Acadèmica: Per a expedients amb mitjana aritmètica igual o superior a 9,5 6 8.850 € 8.750 € 100 €
Per a expedients amb mitjana aritmètica igual o superior a 8 6 8.850 € 4.000 € 4.850 €
Resta d’egressats/des Fins a 30 8.850 € 2.200 € 6.650 €
(*) En casos de Família Nombrosa i Col·lectius d’Especial Protecció s’aplicarà addicionalment el descompte establert en el Decret de Preus Públics.